Vi har dyktige og erfarne ressurser som kan tre inn i din organisasjon for å tilføre kapasitet og kompetanse. Eller enda bedre – små, forretningsorienterte team som raskt setter seg inn i og løser komplekse problemer.

Vår misjon er å lede, utfordre og støtte våre kunder ved hjelp av prosjektets unike kvaliteter for å skape varig endring.

Vi har dyktige og erfarne ressurser som kan tre inn i din organisasjon for å tilføre kapasitet og kompetanse. Eller enda bedre – vi kan levere små, forretningsorienterte team som raskt setter seg inn i, og løser komplekse problemer.

Vår misjon er å lede, utfordre og støtte våre kunder ved hjelp av prosjektets unike kvaliteter for å skape varig endring.

Hva vi gjør

Hva vi gjør

Strategi

Innovasjon omdefinerer hele industrier. For å lykkes gjennom disse omveltningene trenger du en strategi som både adresserer dagens utfordringer og samtidig hjelper deg å gripe morgendagens muligheter. Vårt arbeid starter med å forstå nå-situasjonen basert på faktabaserte gjennomgang av krav og muligheter gjennom metode og arbeidsform tilpasset hver enkelt kundes unike krav. Gjennom bruk av design, prototyping, testing av ideer, innovasjon, atferdsforskning og design thinking bygger vi en strategi som dine ansatte tror på og kan levere på.

Prosjekter

Å styre et prosjekt betyr å sikre at man gjør de rette prosjektene, på rett måte og til rett tid. Når vi leder et prosjekt for våre kunder skal vi bidra til at man treffer blink på alle tre punktene. Prosjektledelse fokuserer på å utføre individuelle prosjekter basert på tid, omfang og kost, mens porteføljestyring handler om å se det store bildet mens man tar strategiske beslutninger. La oss hjelpe til med å levere forutsigbare resultater, redusere kostnadene, øke effektiviteten i prosessene og sannsynligheten for suksess. I tillegg vil vi tilføre ditt selskap en forretningsmessig fordel gjennom digital forbedring.

Coaching

Gjør folkene dine til ditt firmas beste konkurransefortrinn. Når firmaer lykkes her gjør folks innsats og dedikasjon til at få kan holde følge. Vi hjelper deg å frigjøre den enkelte medarbeiders fulle potensial slik at de kan eksekvere strategien med fart, kvalitet og engasjement. Vi sikrer at dine medarbeidere er tilpasningsdyktige og innovative i et stadig raskere skiftende marked, på en enkel og effektiv måte for å få til vekst.

Hvordan gjør vi det

Hvordan gjør vi det

Mot kombinert
med integritet

I EIK er vi er lagspillere. Vi ønsker å være en modig og ærlig samarbeidspartner som jobber med modige og ærlige kunder. Vårt mål er at du som kunde unngår å bruke tid og penger på prosjekter som ikke har livets rett. Vi involverer oss i prosjekter tidlig og støtter våre kunder med kompetanse og erfaring for å sikre at de kommer i mål og lykkes første gang.

Vi hjelper til med å bygge små og kompatible team bestående av folk som blir sterkere sammen. Gjennom å dele et felles mål, benytte de forskjellige ferdighetene og utnytte farten og smidigheten som kommer i skjæringspunktet mellom ekte engasjement, eierskap og utholdenhet sikrer vi den beste veien til målet.

Alt handler
om folk

Alle utfordringer som løses sammen, enten det er i lagsport, forretningslivet eller i livet ellers er i bunn og grunn helt avhengig av folk. For det er aldri en organisasjon, et samfunn eller et lag i seg selv som skaper resultater, utgjør en forskjell eller endrer stien vi er på. Og på samme måte er det sjelden et enkelt menneske alene som skaper dette.

Vi tror på, og arbeider utrettelig for å samle, legge til rette for og støtte de rette folkene. Vi får frem og hyller deres styrker og utfordringer. Vi klargjør, støtter, skaper vekst og gir næring til tanken om VI, følelsen av OSS og engasjementet for å Få Ting Gjort – sammen. Fordi – alt handler om Folk.

Levere
forbedringer

Vi benytter vår erfaring til å sikre at en organisasjons strategier blir mer enn ord på en presentasjon. Vi vet viktigheten av å forstå og oversette forretningsbehov til digitale veikart og detaljerte krav, samtidig som folk og dere kompetanse er sterkt involvert i prosessen. Digital transformasjon handler egentlig ikke om teknologi. Det handler om å identifisere hvordan vi optimaliserer morgendagens arbeidsliv, gjennom å gjøre de rette tingene i dag.

Vi leverer støtte og ledelse gjennom den digitale transformasjonsreisen som forbedringsspesialister.

Empati

Vi er modige og ærlige, men med empati

Integritet

Vi setter kunden først, og gjør alt med utgangspunkt i å forbedre hverdagen for kundene våre

Kompetanse

Vi får ting gjort med fokus på forbedring i enhver endring

Vår visjon

Vår visjon

EIK skal innen 2023 være det modigste og mest omsorgsfulle hjemmet for digitale forbedringsspesialister på Vest-kysten. De få utvalgte trives trygt i senteret av våre kunders største utfordringer.

EIK skal innen 2023 være det modigste og mest omsorgsfulle hjemmet for digitale forbedringsspesialister på Vest-kysten. De få utvalgte trives trygt i senteret av våre kunders største utfordringer.